Çalıştay Hakkında Genel Bilgi

Değerli bilim insanları;

2023 Vizyonunda Üniversitelerin Araştırma Laboratuvarları Çalıştayı değerli akademisyen ve araştırmacıların katkılarıyla I. si Dicle Üniversitesinde, II. si Dumlupınar Üniversitesinde, III. sü Artvin Çoruh Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir. Bu çalıştaylarda Araştırma Merkezi Altyapı Sorunları, Bütçe Sorunları, Personel İstihdamı, Dünyada Araştırma Merkezlerinin Durumu ve Merkezlerin Sürdürülebilirliğine yönelik konular ele alınmıştır.

Bu bilgiler ışığında Kalkınma Bakanlığı ve Araştırma Merkezlerinin katkılarıyla 03.07.2014 yılında 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun ile 28.05.2015 yılında ilgili kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik çıkarılmıştır. Çıkarılan bu kanun ve yönetmeliğin sürdürülebilirliğini araştırmak üzere Akdeniz Üniversitesi Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi’nde 01-02 Mart 2018 tarihleri arasında 2023 Vizyonunda Üniversitelerin Araştırma Laboratuvarları Çalıştayı-IV gerçekleştirelecektir.

 

0

Linklerimiz

Misyon

Gıda katkı, kalıntı ve bulaşanlar konusunda ülke genelinde yapılmış bütün araştırma sonuçlarını toplayarak toksik kimyasallar konusunda ulusal bir veri bankası oluşturmak, Gıda ürünlerinde sorun oluşturan toksik kimyasalların belirlenmesine yönelik hızlı, kesin ve güvenilir test ve analiz metotlarını geliştirmek, Akademik kurumlarla bölgedeki tarım ve gıda sektörü arasında köprü vazifesi görerek, iki taraf için de kritik değeri olan araştırma projelerini oluşturmak ve yönetmek, Toksik kimyasallar konusunda farklı akademik disiplinlerin bir arada çalışmalar yürütebileceği projelere analitik destek sağlamak, Gıda güvenliği ile ilgili güncel konularda araştırmalar yürütülmek, çalıştaylar, eğitim kursları ve seminerler düzenleyerek bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasını sağlamaktır.

Vizyon

Ülkemiz tarımsal üretiminin baş rol oyuncusu ve dışa açılan penceresi konumundaki Antalya’nın bilim merkezi Akdeniz Üniversitesi bünyesinde, gıda güvenliği konusunda çeşitli analitik çalışmalar yapma amacını güden bu Merkez ile, hem ulusal hem de uluslar arası piyasalara daha kaliteli ve sağlıklı gıda ürünleri sunmak, çevre ve toplum sağlığını koruyucu önlemler geliştirmek ve kalıntı problemi nedeni ile ihracatta yaşanan sorunlara çözüm oluşturabilmek; akreditasyonunu tamamlamış ve akademik bir hüviyete sahip böyle bir laboratuar aracılığıyla ihraç ve ithal ürünlerinin kontrolü konusunda yeni metodlar geliştirmektir.

İletişim

Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırmalar Merkezi
Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi, 07059, Merkez, ANTALYA
Tel: 0 242 227 20 57
Tel: 0 242 227 20 58